Zodpovedný lekár

MUDr. Peter Sopko Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a od roku 1998 pracuje na chirurgickom oddelení Železničnej nemocnice v Košiciach. V roku 2001 získal atestáciu 1. stupňa v odbore chirurgia, v roku 2006 atestáciu 2. stupňa v odbore chirurgia. V roku 2017 bol Ministerstvom